Sint Maartenskerk

Het interieur is fraai ingericht met een preekstoel met trap en doophek uit 1743, en vier avondmaalsbanken met opzetstukken. Er liggen grafstenen in de kerk die dateren vanaf 1601.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda